Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ

Adli Sicil Bilgilerinin Verilmesi


5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 7 ve 8. maddeleri ile Adli Sicil Yönetmeliği'nin 12., 13. ve 14. maddelerine göre;

Adli Sicil Bilgilerinin verilebileceği Kişi ve Merciler :

- Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Adli sicil kaydının ait olduğu kişi
- Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekiller

Adli Sicil Bilgisi Taleplerinde :

- Adli sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi
- Kimlik bilgilerinin eksiksiz olarak gösterilmesi
- Dilekçenin imzalı olması zorunludur.

Adli Sicil Bilgilerini Verebilecek Merciler :

- Mahalli adli sicillerde o yer Cumhuriyet Savcılıkları
- Merkezi adli sicilde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
- Kaymakamlıklar

Kişiler Açısından (Adli Sicil Yönetmeliği) :

- Dilekçe ile başvurulması
- Adli sicil kaydının ne iş için talep edileceğinin ve nereye verileceğinin açıkça belirtilmesi
- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport v.b. gibi kimliği tevsik eden bir belgenin görevlilere mutlaka ibraz
  edilmesi ve kimlik bilgilerinde kısaltma bulunmaması
- Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekil tarafından yapılabileceği yasa hükümleri
  gereği olduğundan bir başkası için sabıka belgesi istenilemeyeceğinin hatırdan çıkarılmaması
- Velisi veya vasisi olmak şartıyla 18 yaşından küçükler adına anne ve babalarının kayıt talep edebileceklerinin
  unutulmaması zorunlu olup bu şartları taşımayan taleplerin karşılanması mümkün bulunmamaktadır.

 

Başvuru Dilekçesi örneği için tıklayınız...

Adres

Veysi Paşa Mahallesi No:72 Efeler/Aydın Türkiye

Telefon

+90 (256) 2253324

+90 (256) 2259965

E-Posta

aydincbsisaretadalet.gov.tr