Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Adliyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün 02.12.2005 gün ve 105894 sayılı yazısı gereği kurulmuş ve Haziran-2006 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Kuruluş şeması gereği Söke, Nazilli, Muğla ve Fethiye ACM’leri Müdürlüğümüze bağlı olup Muğla Ağır Ceza Merkezi’nde Bilgi İşlem Şefliği, kalan diğer ACM’lerde ise Bilgi İşlem Bürosu yapılanması halinde faaliyet göstermektedir. UYAP Bilişim Sistemi kapsamındaki yargı birimleri, Bakanlık taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlarında bulunan bilgisayar ve yan donanımları ile bu birimlerdeki bilgisayar ağı (network) altyapısının çalışır halde tutulabilmesi, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızaların giderilmesi ve kullanıcılardan gelecek destek taleplerinin kısa sürede karşılanabilmesi amacıyla kurulan ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimi olan Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün 09.02.2006 gün ve 2 sayılı 125 No’lu Genelgesinde belirtilmiştir. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzde halen Bakanlığımız tarafından ataması yapılan 1 Müdür (V.), 1 Şef, 3 Teknisyen, 1 Bilgisayar Teknikeri, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 4 Zabıt Katibi görev yapmaktadır. Uzman Kullanıcılarımız Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün 08.09.2006 gün ve 83917 sayılı yazısı gereği UYAP’ın işletime geçirilmesinde gerekli eğitimleri ve işletim desteğini vermek, uygulamaların çalıştırılması sırasında ortaya çıkan her türlü sorun ile ilgili talep ve hataların çözümü veya Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi ve işletim sırasında adliyedeki birimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bu görevlerin yerine getirilebilmesi için Bilgi İşlem Müdürlüğümüzde görevlendirilmiştir.

Bakanlığımız tarafından pilot bölge olarak belirlenen 5 adet ACM’den biri olan Aydın Adliyesinde UYAP uygulamalarına 2004 yılının Haziran ayında geçmiş bulunmaktayız. Uygulamalara ilk geçiş savcılık birimlerinden başlamış ve geçiş sürecimiz belirli bir program dahilinde Adliyemizdeki tüm birimlerde 2004 yılının sonlarına doğru tamamlanmıştır. Bugün itibarıyla adliyemizde savcılık birimlerinden başka faaliyet gösteren 3 Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Sulh Ceza Hakimliği, 1 Çocuk Mahkemesi, 1 İnfaz Hakimliği, 1 Asliye Ticaret Mahkemesi, 4 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Sulh Hukuk Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 2 İş Mahkemesi, 2 İcra Mahkemesi ve 1 Kadastro Mahkemesi bulunmakta ve bu birimlerin tamamında işlemler UYAP üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adliyemizde UYAP uygulamalarına erişim bu birimlerin tamamında kurulu bulunan masaüstü bilgisayarlar ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kullandıkları dizüstü bilgisayar ile sağlanmaktadır. UYAP uygulamalarına ve internete erişim ise 12 Mb/s hızında metro ethernet (F/O) ile 3G yedek modem üzerinden sağlanmaktadır. Mevcut ağ yapısında ayrıca 3 sistem kabineti, 9 adet 48 port kenar anahtarı, 1 adet DC Server ve 1 adet fiber-optik omurga switch bulunmaktadır. Adliyemizde kurulu bulunan mevcut ağ alt yapısı ayrıca adliyemiz ile aynı binada faaliyette bulunan 1. ve 2.İdare Mahkemesi ile Vergi Mahkemesi ve diğer birimler tarafından da kullanılmaktadır.

Mülhakatlarımız Çine ve Germencik Adliyeleri ve Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kablolama alt yapısı, 3G kurulumları, ilgili firmalar tarafından yapılan  network’un servise alınması, ağ alt yapısının kontrolü, bu birimlerde kullanılan ve Bakanlığımız tarafından tahsis edilen bilgisayarların ağa dahil edilerek bu bilgisayarların tamamının UYAP işletim sisteminde çalışabilmesi için gerekli yazılımların yüklenmesi işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
 

Birim Adı

Çine Adliyesi
Germencik Adliyesi
 
Bağlantı Tipi

Fiber Optik + 3G
Fiber Optik + 3G
 
Bağlantı Hızı

2048 Kb/s
2048 Kb/s
 
İşletime Geçiş Tarihi

12.03.2007
19.02.2007
 

Mülhakat adliyelerimiz ve ceza infaz kurumlarında ağ alt yapısı işlemlerinin tamamlanmasına müteakip UYAP işletim sistemine geçilmiş, geçiş aşamasındaki işlemler Müdürlüğümüz Uzman Kullanıcıları tarafından mahallinde gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarı ile Adliyemiz ve bağlı birimlerimizin tamamında UYAP işletim sistemine geçilmiş olup, “B” kategorisinde bulunan İlimiz “A” kategorisine yükselmiştir.

Adres

Veysi Paşa Mahallesi No:72 Efeler/Aydın Türkiye

Telefon

+90 (256) 2253324

+90 (256) 2259965

E-Posta

aydincbsisaretadalet.gov.tr