Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupa Birliği ile Adalet Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması" projesi ile icra/iflas sistemimizde köklü sistem değişikliğine gidilmektedir.

Proje çerçevesinde birden çok numaralı olarak faaliyetlerine devam eden icra dairelerinin kapatılarak tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik uygulamalar kapsamında Aydın 1., 2. ve 3. İcra Müdürlükleri tek bir çatı altında toplanmış, birleştirme işlemi sonrasında icra/iflas işlemleri AYDIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yürütülmeye devam olunmuştur. Birleştirilen icra dairelerinde bulunan yaklaşık 60.000 dosya tek tek taranarak sisteme aktarılmıştır.

Aydın İcra Müdürlüğünün; vatandaşlarımıza daha iyi fiziki şartlarda hizmet verilebilmesi için bir takım tadilat/değişiklik çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda 853 m2 personel çalışma alanı ve arşiv, 20 m2 danışma/kalite yönetimi ve tarama birimi ile 15 m2 avukat dosya inceleme bölümü olarak düzenlenmiş, banko sistemi oluşturularak hizmete sunulmuştur.

Aydın İcra Müdürlüğünde hizmet sunumunda bulunan birimlere ait oluşturulan bankolardan vatandaşımızın etkin hizmet alması ve işlerini takip ederken rahat bir ortam sağlanması amacıyla (koridorlar hariç) 15'er m2 den oluşan iki ayrı bekleme alanı hazırlanmış ve vatandaşlarımızın yararlanmasına tahsis edilmiştir.

Projenin hayata geçirilmesi ile icra çalışanlarının başında uzun süreli beklemelerin önüne geçilmiş, tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilerek fiziki evrak kullanımı asgariye indirilmiştir.

Aydın İcra Dairesinde, danışma ve kalite yönetim bürosu, esas ve aile bürosu, haciz bürosu, satış bürosu, mali işlemler bürosu, dosya arşiv bürosu olmak üzere 6 ana birim oluşturulmuştur. Bu birimlerde bulunan personel kendi alanında uzmanlaştığı için işin kalitesi ve etkinliği artmıştır. Böylece zaman ve maliyet kaybı önlenmiştir. Dosyaların UYAP üzerinden takip edilebilmesi iş ve işlemlerde büyük kolaylık sağlanmıştır. İcra başvurularının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden gerçekleştirilebilmesi, tarafların icra dairesine gelmeden sistem üzerinden dosyayı takip edebilmesi ve talepte bulunulabilmesi sağlanmıştır. Bu uygulama ile mağduriyetlerin de önüne geçilmiş, şeffaflık sağlanmıştır.

Bu çalışmalar ile vatandaşa daha hızlı, güvenli, şeffaf, kaliteli ve adil hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi şu ana kadar olumlu sonuçlar vermiş olup, çok daha iyi neticeler alınması hedeflenmektedir.

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BANKA HESAP NUMARALARI

Vakıfbank Aydın Şubesi

Emanet Kasa Hesabı IBAN No:

TR150001500158007301636939

Harç ve Vergiler Hesabı IBAN No:TR070001500158007301636986
Cezaevi Harç Hesabı IBAN No:TR850001500158007301637037
   
Vergi Numarası:GÜZELHİSAR VERGİ DAİRESİ - 1150838835

 

Adres

Veysi Paşa Mahallesi No:72 Efeler/Aydın Türkiye

Telefon

+90 (256) 2253324

+90 (256) 2259965

E-Posta

aydincbsisaretadalet.gov.tr