Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Hemşire Sınavı Nihai Sonuçları
04.10.2023

T.C.
AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarihli sözleşmeli personel sınav ilanı gereği Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafınca yapılan Aydın Sözleşmeli Hemşire sınavı nihai sonuçlarına ait sorgulama linki aşağıda verilmiştir. Sorgulamalar TC Kimlik Numarası ile  ve doğum tarihi ile yapılabilecektir.

 

Sınavı Asil ve Yedek olarak kazanan adayların;

1) Mal Bildirim Formu'nu (eksiksiz olarak doldurulmuş halde)

2) Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçeyi

3) Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

4) 2 Adet biyometrik fotoğrafı (kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fon beyaz ve desensiz olacak şekilde)

5) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvana atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Örn: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. Hemşire olur/şoför olur vb.")

7) Eş durumu beyan dilekçesini

8) KPSS sonuç belgesi

9) Diplomanın aslı ya da noter onaylı suretini, öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneğini (sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belgeyi)

Hazırlayarak, 20/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı sınav, atama ve nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca "kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz" hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.

İl dışında bulunanların evraklarını bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

 

İlanen tebliğ olunur. 04.10.2023

TC. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Veysi Paşa Mahallesi No:72 Efeler/Aydın Türkiye

Telefon

+90 (256) 2253324

+90 (256) 2259965

E-Posta

aydincbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu